Utilizarea serviciilor financiare și a celor financiare digitale în România comparativ cu restul Europei

În ultimii ani, am asistat la o transformare semnificativă în domeniul serviciilor financiare, atât în ceea ce privește cele tradiționale, cât și pe cele digitale. Această evoluție a fost puternic influențată de o serie de factori dinamici, incluzând progresele rapide în tehnologie, modificările legislative și normative în continuă schimbare, precum și schimbările în comportamentul și preferințele consumatorilor. Aceste influențe au dus la o adopție tot mai largă a soluțiilor inovative și a platformelor digitale în gestionarea financiară personală și corporativă. În contextul european, observăm o varietate considerabilă în ritmul și modul în care diferitele națiuni îmbrățișează aceste schimbări. Unii actori europeni, precum țările din Scandinavia, sunt lideri recunoscuți în digitalizarea serviciilor financiare, demonstrând niveluri remarcabile de penetrare a acestor tehnologii avansate. Pe de altă parte, există țări în Europa Centrală și de Est, inclusiv România, care sunt într-un proces activ de recuperare a decalajului tehnologic și de integrare a inovațiilor digitale în ecosistemul lor financiar. Pentru aceste țări mai puțin avansate, provocarea constă nu doar în adoptarea tehnologiei, ci și în adaptarea infrastructurii, reglementărilor și mentalităților la un peisaj financiar global care evoluează rapid. Acest proces este crucial pentru a asigura competitivitatea lor pe termen lung pe scena economică europeană și internațională. În acest sens, România se străduiește să îmbunătățească accesul la servicii financiare moderne și să stimuleze inovația în acest sector, luptând astfel să se alinieze la standardele impuse de alte națiuni europene mai avansate.

Utilizarea serviciilor financiare în România vs. Europa – studiu comparativ

 1. Accesul la conturi bancare
 •   România: Aproximativ 70% dintre adulți dețin un cont bancar.
 •   Europa (media): Aproximativ 90% dintre adulți dețin un cont bancar.
 1. Utilizarea serviciilor de plată
 • România: Cardurile de debit sunt predominant folosite, cu aproximativ 60% dintre adulți utilizând această metodă.
 • Europa (media): Cardurile de debit și de credit sunt utilizate de aproximativ 80% dintre adulți.

Adoptarea serviciilor financiare digitale

 1. Plăți mobile și online
 • România: Aproximativ 50% dintre utilizatori fac plăți online sau mobile.
 • Europa (media): Circa 75% dintre utilizatori efectuează plăți online sau mobile.
 1. Banking online
 • România: Rata de utilizare a serviciilor de banking online este de aproximativ 40%.
 • Europa (media): Peste 60% dintre europeni utilizează banking online.

Graficul de mai sus compară utilizarea serviciilor financiare în România cu media europeană, arătând proporțiile pentru fiecare categorie specificată. Observăm câteva tendințe clare:

 • Accesul la conturi bancare este semnificativ mai mic în România comparativ cu media europeană.
 • Utilizarea cardurilor de debit și credit este de asemenea mai redusă în România, sugerând o preferință mai scăzută sau acces limitat la aceste servicii financiare.
 • Plățile mobile și online și banking-ul online arată o diferență notabilă, indicând o adopție mai lentă a tehnologiilor financiare digitale în România față de restul Europei.

Diversitatea în ritmul de adopție și implementare a serviciilor financiare digitale între diferitele state europene poate fi explicată printr-o serie de factori esențiali. Acești factori includ, dar nu se limitează la, nivelul de dezvoltare economică al unei națiuni, stadiul avansat al infrastructurii tehnologice și gradul de urbanizare. Aceste elemente sunt cruciale, deoarece determină cât de repede și eficient pot fi implementate soluțiile financiare digitale într-o anumită regiune.

Pentru România, accelerarea adoptării serviciilor financiare digitale ar putea fi semnificativ îmbunătățită prin adoptarea unor strategii bine definite. Printre acestea se numără îmbunătățirea accesului la internet de înaltă viteză, extinderea și consolidarea educației financiare în rândul populației și creșterea nivelului de încredere în soluțiile digitale printr-o mai bună informare și prin demonstrarea transparenței și siguranței acestor tehnologii. Toate aceste măsuri ar putea ajuta la o mai bună integrare a serviciilor financiare moderne în viața cotidiană a românilor.

Pentru a alinia România la standardele și practicile prevalente în alte state europene mai avansate, este imperativă implementarea unei politici coerente și sustenabile care să promoveze inovația în domeniul tehnologiei. Aceasta ar trebui să includă stimulente pentru companiile din sectorul tehnologic, facilitarea unui cadru legislativ flexibil și progresist care să permită testarea și adoptarea rapidă a inovațiilor tehnologice în sectorul financiar. Prin aceste politici, nu doar că se va crește accesibilitatea și incluziunea financiară a largi segmente de populație, dar se va și fortifica structura economiei digitale din România, consolidându-i astfel poziția în cadrul economic european și facilitând tranziția către o economie digitală integrată și competitivă.

Surse documentare:

 1. Rapoarte ale Băncii Mondiale
 2. Studii ale Băncii Centrale Europene (BCE)
 3. Publicații ale Fintech Times sau Finextra
 4. Rapoarte ale McKinsey & Company sau Deloitte
 5. Cercetări academice publicate în jurnale precum Journal of Financial Services Research sau International Journal of Bank Marketing